forum Introduce Yourself! ›› Dù có m?c giá cao ng?t ng??ng nh?ng 10 th?i son highend màu ?? này v?n ch?ng minh ??t ›› new reply Post Reply
haigiacmo06

haigiacmo06
5 Posts
36/F/NV

offline 
August 3 2018 3:03 AM   QuickQuote Quote  
hyuna
yeeun
miracle tonner

Màu son ?? ch?ng bao gi? gây nhàm chán v?i b?t kì cô gái nào và các th??ng hi?u m? ph?m có ti?ng c?ng v?y. B?t k? B? s?u t?p son m?i ra nào c?ng không th? thi?u ???c màu son này, cùng ?i?m danh nh?ng cây son ?? tr? danh ??n t? các hãng m? ph?m highend mà b?n nên s?m nh?t nhé.
Son màu ?? luôn là m?t trong nh?ng màu son ??p nh?t và không bao gi? ch?ch kh?i xu h??ng, luôn ??ng v? trí s? 1 trong lòng nh?ng cô nàng yêu son. V?n ???c hi?n di?n trong các túi trang ?i?m và bàn trang ?i?m c?a phái ??p trong nhi?u th?p k? qua, ?ôi môi ?? ??ng ngh?a v?i v? quy?n r? và sang tr?ng v??t th?i gian, không ch? còn ???c các nàng s? d?ng vào nh?ng d?p ??c bi?t mà gi? ?ây, màu son ?? còn theo chân nàng xu?ng ph? hàng ngày n?a.

Son ?? có s?c t? chi?u h?t ???c m?i tông da, tôn lên làn da c?a các nàng và còn khi?n men r?ng tr?ng h?n n?a, có l? vì th?, nhi?u cô gái ?ã ch?ng ng?n ng?i mà rút h?u bao ?? rinh v? cho mình m?t th?i son môi hàng hi?u c?a nh?ng hãng m? ph?m highend v?i giá “cao ng?t ng??ng” – cái c?m giác có riêng cho mình m?t món ?? m? ph?m thu?c hàng cao c?p c?ng ?áng ?? t? hào ?ó ch?. B?i v?y, son môi màu ?? d??ng nh? không bao gi? là ?? ??i v?i m?t cô gái?
Ch?ng c?n nói nhi?u b?i l? khi nh?c ??n Chanel thì ai c?ng bi?t ?ây là m?t th??ng hi?u cao c?p có ti?ng. Ngo?i hình c?a em son thu?c dòng Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour x?ng danh m?t th?i son ??ng c?p khi thân son ???c bao ph? m?t màu vàng sáng l?p lánh. Ph?n ru?t son c?ng ???c kh?c ch? Chanel làm ?i?m nh?n.
#1 Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour - Màu 04
S? h?u m?t tông màu ?? t??i sáng, m?t s?c ?? trung bình c?a các tông màu ?m và sáng r?t t? nhiên, ch?t son không lì hoàn toàn mà ? d?ng satin, khi lên môi s? có ?? bóng nh?, l??t trên môi nh? nh? nhung. Tuy nhiên, ch?t son có ?? d??ng khá nhi?u c?ng d? d?n ??n vi?c khi ?n u?ng son d? b? trôi màu, ch? bám màu ???c kho?ng 4 – 5 ti?ng.
#2 Fenty Beauty Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color – Màu Uncensored
Nh?c ??n món m? ph?m t?o nên danh ti?ng cho Fenty Beauty ph?i k? ??n ngay th?i son Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color - màu son ?? t??ng tr?ng cho Rihanna. Thân son làm b?ng th?y tinh dày v?i thi?t k? không h? khác gì m?t viên ruby, m?t c?m giác c?c kì sang ch?nh khi b?n c?m em này ? trên tay. Son không có mùi h??ng rõ ràng và son c?ng không khô l?i ngay nên b?n c?ng hoàn toàn thong th? khi tô son nhé.
#3 MAC Cosmetics Retro Matte Lipstick – Màu Ruby Woo
Nói ??n MAC là ph?i nh?c ??n Ruby Woo, n? hoàng c?a màu son ??, ?ây m?t trong nh?ng gam màu bán ch?y nh?t trong nh?ng th?i son c?a MAC. Ph?i nói ?ây là tông màu quá hoàn h?o, h?p v?i m?i màu da và undertone, ?? base xanh nên r?ng c?a chúng mình s? tr?ng lên r?t nhi?u.
#4 Christian Louboutin Silky Satin Lip Colour – Màu Rouge Louboutin
L?y c?m h?ng t? ph?n gót nh?n c?a nh?ng ?ôi giày cao gót, Christian Louboutin ?ã cho ra ??i nh?ng th?i son môi huy?n tho?i, ??p ??n nao lòng. N?m trong m?t c? th? kim lo?i màu ?en ph? s?n mài, Rouge Louboutin Silky Satin Lipstick qu? th?c ??c ?áo mang l?i m?t c?m giác sang tr?ng. N?p son còn ???c n?i v?i m?t d?i ruy b?ng màu ?en m??t, vì th? n?u nh? b?n mu?n son môi cùng có th? ???c ?eo nh? m?t chi?c vòng c?. Vi?c ?óng gói th?i son môi này c?ng ???c hãng làm vô cùng t? m?, gi?ng nh? món ?? trang s?c quý giá ch? không ch? ??n thu?n là m?t th?i son.
Ch?t son có k?t c?u nh? nh? kem, Louboutin Rouge Silky Satin Lipstick là m?t màu ?? thu?n truy?n th?ng, k?t c?u satin có ch?a nhi?u d??ng c?a dòng son này c?ng mang l?i ?u ?i?m không h? làm khô môi và v?n gi? ???c ?? b?n màu lên ??n 4 gi? ??ng h?.
#5 Tom Ford Lip Color Matte – Màu Velvet Cherry
Thi?t k? c?a th?i son nhà Tom Ford trông vô cùng ch?c ch?n, packaing vuông v?n v? ?en và có vi?n màu vàng nhìn khá sang tr?ng tuy nhiên c?m lên không ???c ch?c tay so v?i các th?i son drugstore khác.
Thi?t k? c?a th?i son nhà Tom Ford trông vô cùng ch?c ch?n, packaing vuông v?n v? ?en và có vi?n màu vàng nhìn khá sang tr?ng tuy nhiên c?m lên không ???c ch?c tay so v?i các th?i son drugstore khác.
#6 Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Lipstick - Màu Carnal
?i tìm m?t màu son phù h?p cho mùa hè ch?c ch?n b?n không th? b? qua ???c màu son ?? cam c?a th?i son Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Lipstick màu Carnal. S?c son ?? có pha chút cam t?o nên s? t??i t?n và tr? trung cho ?ôi môi, son c?ng có ch?a nhi?u d??ng khi?n môi m?m m??t m?ng và bám trên môi lâu ??n t?n h?n 5 gi? ??ng h?, v?n d? màu son này không h? kén da chút nào nên b?n hãy c? an tâm nhé.
#7 Pat McGrath Labs Lust Luxetrance Lipstick - Màu Major Red
Là m?t th??ng hi?u m? ph?m do chuyên da trang ?i?m Pat McGrath sáng l?p, hãng tung ra B? s?u t?p son v?i v? ?en huy?n bí và tinh t?, ? gi?a thân son có hình ?ôi môi màu vàng c?c kì khác bi?t và cá tính khi?n bao cô nàng say mê, mong mu?n s? h?u riêng cho mình m?t th?i son Pat McGrath Labs Lust Luxetrance Lipstick. Màu son ?? t??i có tên Major Red là m?t màu son quen thu?c, nh?ng không gây nhàm chán chút nào b?i nét quy?n r? và t??i m?i mà nó mang l?i khi m?i l?n tô lên môi.
#8 Giorgio Armani Rouge Ecstasy CC Lipstick - Màu 400
?u ?i?m c?a th?i son Rouge Ecstasy CC Lipstick thu?c th??ng hi?u Giorgio Aramani có l? ch? gói g?n ? 2 ?i?m: màu son lên chu?n và có ?? d??ng cao y h?t lipbalm. Dù v?y, nó c?ng ?? s?c chinh ph?c ???c trái tim c?a nh?ng cô nàng yêu son. Son lên môi nh? và m??t, ?úng tông màu ?? c? ?i?n, khi ?n u?ng son c?ng trôi ?i g?n h?t ch? còn l?i l?p son m? nh?t và ?ng h?ng.
#9 Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick - Màu Underage Red
N?m trong danh sách nh?ng cây son kem lì dành ???c l?i khen có cánh t? nhi?u beauty blogger, dòng son kem lì c?a hãng m? ph?m Kat Von D gây ?n t??ng m?nh m? tr??c h?t là ? packaging có in hình h?a v?n hình x?m ch?y d?c thân son, son có thân hình m?nh kh?nh nh? m?t cô ti?u th? yêu ki?u.
Nói v? ch?t son, thu?c dòng son kem lì nh?ng Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick không h? gây khô, hay t?o c?m giác n?ng môi, ng??c l?i r?t m??t và lên ??u màu. Son lên màu chu?n ch? v?i 1 l?n qu?t, ?? bám màu cao dù cho các nàng có ?n u?ng th? phanh ??n m?c ?? nào ?i ch?ng n?a.
#10 YSL Rouge Pur Couture Satin Radiance Lipstick - Màu 01 Le Rouge
T?ng ???c g?i v?i cái tên “son Taylor Swift” màu son ?? vi di?u s? 01 Le Rouge c?a th??ng hi?u ?ình ?ám YSL ch?c ch?n không còn quá xa l? v?i b?t kì m?t tín ?? son nào.
Thân son hình tr? vuông, v? màu vàng l?p lánh và có in ch? YSL màu ?? thanh m?nh ? gi?a thân son nhìn c?c kì ??ng c?p và th? hi?n “s? quý t?c” m?i khi c?m son.
Thu?c dòng son satin nên không tránh kh?i vi?c son lên môi bóng và nhi?u d??ng, tuy nhiên ?u ?i?m c?a th?i son này ph?i nh?c ??n vi?c không h? làm l? vân môi, ??ng th?i còn có ch? s? ch?ng n?ng SPF 15 n?a ?ó.

k? n?ng bóng r?
tin VBa
Hoàng ca
forum Introduce Yourself! ›› Dù có m?c giá cao ng?t ng??ng nh?ng 10 th?i son hi... ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Dù có m?c giá cao ng?t ng??ng nh?ng 10 th?i son highend màu ?? này v?n ch?ng minh ??t

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?